Sporák pre rodinu

Clanok: 

POKOĽURO - pomoc konkrétnym ľuďom a rodinám
Do našej zbierky Fond podpory prispejete na konkrétny účel pre konkrétnych ľudí, ktorí potrebujú pomoc v podobe finančného príspevku alebo darovaného zariadenia, či odevov, pre zlepšenie ich životnej situácie. Po zaslaní finančného príspevku do našej zbierky nám napíšte a my Vám zašleme malý darček ako poďakovanie za váš príspevok.

2020701001 Sporák pre rodinu

Účel použitia finančných prostriedkov:
Nákup nového sporáka alebo úhrada plynu a elektriny pre viacdetnú rodinu. V rodine s viacerými deťmi a neľahkej finančnej situácii došlo ku elektrickému skratu, ktorý znefunkčnil kombinovaný sporák a elektrická rúra je nefunkčná. Ak má niekto funkčný a zachovalý sporák môže ho darovať tejto rodine. Druhou možnosťou je prispieť na kúpu nového sporáka z našej zbierky Fond podpory. Ak sa rozhodnete prispieť a nájde sa dobrodinec, ktorý sporák daruje, tak vyzbierané prostriedky budú použité na úhradu plynu a elektrickej energie pre tú istú rodinu. Ak môžte, pomôžte. Vopred v ich mene ďakujeme.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2020701001
Text: sporak pre rodinu

Vyhlásenie a ciele zbierky FOND PODPORY

Kategoria: 

Kratky popis: 

V rodine s viacerými deťmi a neľahkej finančnej situácii došlo ku elektrickému skratu, ktorý znefunkčnil kombinovaný sporák a elektrická rúra je nefunkčná. Ak má niekto funkčný a zachovalý sporák môže ho darovať tejto rodine. Druhou možnosťou je prispieť na kúpu nového sporáka z našej zbierky Fond podpory. Viac informácií: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk