Misija odpad

Je projektom vzájomnej inšpirácie pri nakladaní s odpadom. Pre životné prostredie, našu planétu a budúce generácie je nesmierne dôležité tvoriť čo najmenej odpadu a tiež separovať, recyklovať a znovu využívať odpad. Úlohou tejto misije je zlepšiť povedomie ako nakladať s odpadom a tiež vzájomne sa povzbudiť i motivovať, ako to robiť ešte lepšie a efektívnejšie.

PRE EKO POZITÍVNYCH

Reportáž Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti o zlepšení separovania odpadu vo verejných budovách v meste Stará Ľubovňa, kde naše združenie rozbehlo separovanie v jednej z najväčších mestských budov v Starej Ľubovni v tzv. bielom dome.

SÚŤAŽ O VECNÚ CENU z kategórie ŠPORTOVÉ POTREBY - vyhodnotená 01.07.2019

Na začitok prinášame úvodnú video-upútavku na naše motivačné video, ktoré chceme spracovať. Vašou úlohou je vybrať, ktorá verzia upútavky sa Vám páči viac a zanechať komentár so znením "prvá" alebo "druhá". Zo všetkých komentujúcich na facebooku vyžrebujeme výhercu už 01.07.2019.

PRVÁ VERZIA UPÚTAVKY

https://www.facebook.com/jozef.jendrichovsky/posts/10218143625400358
 

DRUHÁ VERZIA UPÚTAVKY

https://www.facebook.com/jozef.jendrichovsky/posts/10218143671361507

Upútavky majú po 30 sekúnd, takže si pozrite obidve, bude to Vaša minúta pre planétu :)