Mala baba kurku

10. Mala baba kurku

1. Mala baba kurku, kurka ša nenesla,

vžala baba čubačenku, na jarmak odnesla.

 

2. Zleťil z hory jastrab, zobral babi kurku,

baba kriči, narikaje, daj jastrabe kurku.

 

3. Prišla baba domiv, taj kriči na Jurka

ole Jurku, ole Jurku poď hledati kurku.

 

4. Vyšol Jurko vonka, taj tu nič nezbačil,

ale čuje spoza chmary, kurka kotkodači.

 

5. Našlo bylo kurku na jarmak nosili,

ľipše bylo čubačenku v horci uvariti.

 

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina