Pomoc konkrétnym ľuďom a rodinám

POKOROĽU - pomoc konkrétnym rodinám a ľuďom
Do našej zbierky Fond podpory prispejete na konkrétny účel pre konkrétnych ľudí, ktorí potrebujú pomoc v podobe finančného príspevku alebo darovaného zariadenia, či odevov, pre zlepšenie ich životnej situácie.

2021702 Pomoc pre Andreu

Andrea a jej príbeh:
Andrea je výnimočná žena, ktorá sa snaží nájsť cestu k plnohodnotnému životu, ktorý viedla pred náhlou cievnou mozgovou príhodou, ktorá jej skrížila cestu a obrátila jej život naruby. Vždy usmievavá, veselá, aktívna žena, mama, turistka, cyklistka a vždy ochotná kamarátka, ktorá robila vždy všetko s ohromnou radosťou a chuťou.

Prišlo to ako blesk z jasného neba a uprostred hry so synom, nastal problém s ochrnutím tváre a nezrozumiteľnosťou rozprávania. Ani rýchly prevoz do nemocnice nepomohol a Anrea ostala ochrnutá na jednu stranu a nerozprávala. Po viac ako roku od mozgovej príhody už rozpráva, no stále má nehybnú pravú ruku a problémy s chôdzou. Nemôže sa postarať o svojho syna, chodiť do práce a je úplne odkázaná na pomoc. Na kvalitnú rehabilitáciu sú potrebné veľké finančné prostriedky, ktoré rodina nemá a preto Vás prosíme ak môžete, prispejte a pomôžte vrátiť Andreu do aktívneho života.

Účel použitia finančných prostriedkov:
Úhrada rehabilitácie, zdravotných a rehabilitačných pomôcok. Ak môžte, pomôžte. Vopred v ich mene ďakujeme.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2021702
Text: Andrea

 

Vyhlásenie a ciele zbierky FOND PODPORY