Spolupráca

Združenie organizuje vlastné podujatia, ale spolupracuje a podporuje aj iných partnerov pri organizovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Podporuje a propaguje činnosť partnerov a podporuje a propaguje jednotlivých členov združenia, ich tvorivú a záujmovú činnosť.

Svojich partnerov a spolupracovníkov si veľmi vážime, preto propagujeme ich činnosť nielen na našich stránkach, ale aj medzi našimi členmi a na našich podujatiach. Zároveň spolupracujeme s osobnosťami kultúry, športu, ale aj s umelcami, remeselníkmi, kultúrnymi inštitúciami a umeleckými telesami.  Ak chcete s nami spolupracovať, kontaktujte nás na aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk.