Zbierka Fond podpory

Zbierka Fond podpory - ZBIERKA BOLA UKONČENÁ 31.03.2022 - máte možnosť prispieť do zbierky FOND PODPORY 2022

Predbežná správa verejnej zbierky
zverejnená v zmysle § 13 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečná správa verejnej zbierky
zverejnená v zmysle § 13 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zbierka občianskeho združenia Aktívny život, o.z, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom: 000-2021-012673 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, obhajobu práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podporu práce s deťmi.