Stíhačky okolo Jakubianky 2021

 

3. ročník bežeckých pretekov Stíhačky okolo Jakubianky 2021

PRETEKY SA USKUTOČNIA INDIVIDUÁLNYM BEHOM ÚČASTNÍKOV V TERMÍNE OD 17.01.2021 do 31.03.2021

Vážení milovníci zimných športov a pohybu v prírode.

Občianske združenie Aktívny život Nová Ľubovňa Vás pozýva na tretí ročník pretekov v behu na lyžiach Stíhačky okolo Jakubianky. Nakoľko v súčasnosti protipandemické opatrenia nedovoľujú organizáciu športových podujatí, pozývame Vás na INDIVIDUÁLNE BEŽKOVANIE, ktorým sa môžete zapojiť do našich bežkárskych súťaží:

1. STÍHAČKY OKOLO JAKUBIANKY (SOJ)
Trasa tradičných pretekov v netradičnom prevedení bude tentorok s ľubovoľným štartom kdekoľvek na trase okolo rieky Jakubianka, podmienkou je prejsť celý okruh okolo rieky ľubovoľným smerom, pričom je potrebné prejsť cez hlavný most v obci Nová Ľubovňa (nie cez novú železnú lávku) a tiež cez nový most objazdovej komunikácie v Starej Ľubovni. Celkový okruh je 5,03 km.
Vyhodnotenie: poradie podľa najlepších časov v jednotlivých vekových kategóriách

2. BEŽKOVANIE PRI JAKUBIANKE (BPJ)
Pre všetkých nadšencov behu na lyžiach z okolia Starej Ľubovne sme pripravili novinku. Nakoľko sa snehové podmienky môžu postupne zhoršovať, je možné zúčastniť sa pretekov aj prejdením akéhokoľvek úseku na našom okruhu OKOLO JAKUBIANKY a zaslať svoj výsledok. Podmienka je iba jediná - prejsť minimálne 2,0 km.
Vyhodnotenie: poradie podľa najlepších časov v jednotlivých vekových kategóriách

3. VYTIAHNI BEŽKY (VB)
Rekreačná disciplína je určená pre celé Slovensko, dokonca aj pre bežkárov na celom svete. Zapojiť sa môže každý, kto sa vyberie na bežkách kdekoľvek, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú trasu. V tomto prípade dokonca nie je povinné zasielať GPS záznam o prejdenej trase - stačí nám meno, vek, adresa a fotografia s popisom, kde sa bežkovanie uskutočnilo.
Vyhodnotenie: náhodne vyžrebovaní výhercovia, najdlhšia jednorazová trasa, najviac prejdených kilometrov za všetky príspevky súťažiaceho, právo organizátora hodnotiť aj podľa vekových kategórií.

4. SÚŤAŽNÉ BEŽKOVANIE SLOVENSKO (SBS)
Súťažná disciplína je určená pre celé Slovensko, dokonca aj pre bežkárov na celom svete. Zapojiť sa môže každý, kto sa vyberie na bežkách kdekoľvek, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú trasu. Súťaž bude spočívať vo vyhodnotení GPS záznamov a vyhodnotení podmienok a výsledného času behu na lyžiach. Podmienka je iba jediná - prejsť minimálne 2,0 km.
Vyhodnotenie: náhodne vyžrebovaní výhercovia, najlepšie časy v kategóriách prevýšenia podľa vekových kategórií, najviac zaslaných trás, najväčší počet prejdených kilometrov, právo organizátora zmeniť alebo vyhodnotiť aj iné kritéria.

PODMIENKY A PROPOZÍCIE PRETEKOV:
Podmienky účasti pre všetky disciplíny:
1. Vyplniť formulár alebo zaslať na email aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk údaje súťažiaceho: Meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefón, email.
2. Priložiť odkaz resp. snímku obrazovky z GPS aplikácie so záznamom trasy a výsledného času (nie je povinné pre disciplínu č. 3 Vytiahni bežky)
3. Zaslať fotografiu súťažiaceho priamo z miesta bežkovania.

Termín súťaže: od 17. januára 2021 do 31. marca 2021

Prihlášky: nie je potrebné sa prihlasovať, stačí splniť podmienky a cez formulár zaslať požadované údaje a fotografie

Štartovné: bezplatný štart

Ceny:  vecné ceny alebo poukazy, trofej, diplom

ZASIELANIE VÝSLEDKOV:
cez Facebook v skupine AKTÍVNE SLOVENSKO - zaslaním príspevku s fotografiou a snímkou obrazovky z GPS aplikácie (napr. Strava, Zdravie a pod.)
alebo cez:

VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  STÍHAČKY OKOLO JAKUBIANKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  BEŽKOVANIE PRI JAKUBIANKE 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  VYTIAHNI BEŽKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  SÚŤAŽNÉ BEŽKOVANIE SLOVENSKO 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA

Osobitné upozornenia: Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko a zodpovednosť.
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zapojením sa do pretekov dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, zverejnením fotografií a osobných údajov pre účely prezentácie podujatia a organizátorov a uverejneňovaním výsledkov na internetových stránkach a prezentáciách organizátora na sociálnych sieťach a youtube. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, no odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo realizované pred odvolaním súhlasu.

Súťažiaci z Novej Ľubovne v roku 2017