Súťažné bežkovanie Slovensko 2021 výsledky

3. ročník bežeckých pretekov Stíhačky okolo Jakubianky 2021

PRETEKY SA USKUTOČNIA INDIVIDUÁLNYM BEHOM ÚČASTNÍKOV V TERMÍNE OD 17.01.2021 do 31.03.2021

SÚŤAŽNÉ BEŽKOVANIE SLOVENSKO (SBS)

 

Súťažná disciplína je určená pre celé Slovensko, dokonca aj pre bežkárov na celom svete. Zapojiť sa môže každý, kto sa vyberie na bežkách kdekoľvek, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú trasu. Súťaž bude spočívať vo vyhodnotení GPS záznamov a vyhodnotení podmienok a výsledného času behu na lyžiach. Podmienka je iba jediná - prejsť minimálne 2,0 km.
Vyhodnotenie: náhodne vyžrebovaní výhercovia, najlepšie časy v kategóriách prevýšenia podľa vekových kategórií, najviac zaslaných trás, najväčší počet prejdených kilometrov, právo organizátora vyhodnotiť aj iné kritéria.

 

Kategória: Ženy nad 60 rokov

Ľudmila Jendrichovská, Nová Ľubovňa,
dĺžka 5,1 km, čas 41m10s, prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 1, celkové poradie:

Podmienky účasti pre všetky disciplíny:
1. Vyplniť formulár alebo zaslať na email aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk údaje súťažiaceho: Meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefón, email.
2. Priložiť odkaz resp. snímku obrazovky z GPS aplikácie so záznamom trasy a výsledného času (nie je povinné pre disciplínu č. 3 Vytiahni bežky)
3. Zaslať fotografiu súťažiaceho priamo z miesta bežkovania.

Termín súťaže: od 17. januára 2021 do 31. marca 2021

ZASIELANIE VÝSLEDKOV:
cez Facebook v skupine AKTÍVNE SLOVENSKO - zaslaním príspevku s fotografiou a snímkou obrazovky z GPS aplikácie (napr. Strava, Zdravie a pod.)
alebo emailom na aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk alebo cez formuláre:

VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  STÍHAČKY OKOLO JAKUBIANKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  BEŽKOVANIE PRI JAKUBIANKE 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  VYTIAHNI BEŽKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  SÚŤAŽNÉ BEŽKOVANIE SLOVENSKO 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA