Tenisový klub Stará Ľubovňa

Tenisové kurty a tenisová hala v Starej Ľubovni

Prenájom kurtu: od 5,50 €/hod.   Prenájom haly: tenis od 11 €/hod. badminton od 6 €/hod.

Kontakt na objednávku kurtov a tenisovej haly: 0905 412 095

Letný tenisový tábor pre deti

Poď sa s nami naučiť hrať tenis.

Termíny v júli sú rozdelené podľa vekových kategórií mladší (5-9 r.) a starší (10-14 r.).
Termín v auguste je pre obe kategórie rovnaký.


4.ročník tenisového tábora v našom meste je nielen o tenise, ktorý hrajú deti denne,
ale aj o všeobecnej pohybovej príprave s prvkami atletiky, loptových hier, raketových
a netradičných športov. Deti čaká kopec zábavy a nových kamarátstiev.
Určený je pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých tenistov.

Prihlásiť sa môžete telefonicky.
Mária Fabianová 0918 218 208