Nebudem sa ženiť ešte

11. Nebudem sa ženiť ešte

1. Nebudem sa ženiť ešte,

bo ma žiadne dievča nechce ťuhája.

Slobovnému sa mi páči na svete,

štyrom-piatim kurizovať,

ani jednu nemilovať, ťuhája.

2. Ešte také časy budú,

cigánky nám dobré budú, ťuhája.

Slobodnému sa mi páci na svete.

štyrom-piatim kurizovať,

ani jednu nemilovať, ťuhája.

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina