František Plšík

 

Narodený 26.08.1963 Kamienka okr. Stará Ľubovňa
študoval SOU stavebné popri tomu sa zaujímal o výtvarné umenie so zameraním na maľbu krajín. Neskôr sa zameriaval na figurálnu a portrétovú tvorbu. Reprezentoval svojou tvorbou dlhoročne mesto St. Ľubovňa na celoštátnych súťažiach a absolvoval niekoľko medzinárodných plenérov. Absolvoval mnoho spoločných a samostatných výstav v mestách Humenné, Bardejov, Kežmarok, St. Ľubovňa a Poľskej republike. Jeho tvorba sa nachádza v mnohých súkromných zbierkach v USA, Talansku, Poľsku, Slovensku. Posledné prezentované výstavy Galéria Stará Ľubovňa február 2015 a OĽK. december 2015.

Odkazy:

https://www.eantik.sk/autor/2127/plsik-frantisek/

https://www.facebook.com/plsik.frant