Spevnik

Spevník ľudových piesní podľa regiónov

P.č. Číslo Názov piesne Interprét Tónina - muži Tónina - ženy Región
1   A pod nasym okeneckem ľudová     goralská
2   Cija je to gora ľudová     goralská
3   Cija to džefcina ľudová     goralská
4   Do dna hlopci do dna ľudová     goralská
5   Ej kukucka kukala ľudová     goralská
6   Goraľu ľudová     goralská
7   Idže voda popši vodže ľudová     goralská
8   Jestem sobie Krakovianka ľudová     goralská
9   Jo by orol ľudová     goralská
10   Jo gorolek, hlopiec mlody ľudová     goralská
11   Keby šče vy viedželi ľudová     goralská
12   Kebys ňebyl ňevymyšľol ľudová     goralská
13   Ked jo bede džecko mjala ľudová     goralská
14   Ked jo pudem ku frijirce ľudová     goralská
15   Nasa Mariša konicky pasla ľudová     goralská
16   Nedaleko smyntera ľudová     goralská
17   Objecol mi Fraňuš ľudová     goralská
18   Pasla džefcina ľudová     goralská
19   Poslaľi mje na veseľe ľudová     goralská
20   Tancuj Margoľa ľudová     goralská
21   Tancuvali džadek s babkom ľudová     goralská
22   Z gory jadž ľudová     goralská
23   Zganali me ofce ľudová     goralská
24   Zoša ľudová     goralská
25   Vany ich vurt vesen ľudová     nemecká
26   A bolit mna bolit ľudová     rusínska
27   A ked ja ša zavoznu ľudová     rusínska
28   Nebudu tu pyjdu dalej ľudová     rusínska
29   Oj na hori cigane stojali ľudová     rusínska
30   Chcem sa ženiť ľudová     slovenská
31   Keď sa ti do očú ľudová     slovenská
32   Nebudem sa ženiť ešte ľudová     slovenská
33   Nevydávaj sa ty dievča ľudová     slovenská
34   Prespal vrabec lastovičku ľudová     slovenská
35   Slovensko naše ľudová     slovenská
36   V mojej milej dvore ľudová     slovenská
37   Zadupali štyri kone ľudová     slovenská
38   A na hure ľudová     šariš
39   A u mojej milej ľudová     šariš
40   Braca mojo braca ľudová     šariš
41   Ci tebe Haničko ľudová     šariš
42   Mala baba kurku ľudová     šariš
43   Mila moja, boj še ľudová     šariš
44   Mila moja, jaka ši ľudová     šariš
45   Ot Prešova draška nova ľudová     šariš
46   Pači še mi pači ľudová     šariš
47   Popriaham konički ľudová     šariš
48   Pret farara mostek ľudová     šariš
49   Švic mešačku vo dne ľudová     šariš
50 G01 Goraľu
Slovensko naše
      goralská
51 G02 Takego mi Boze daj
Tancuj Margoľa
A na pustyj gože
      goralská
52 G03 Jo jef malo goroľecka
A u mojej mojej milej modře
Cogaľska poľka
      goralská
53 G04 A fcora z vjecora
Chodili chlapci k nám
Pada dyscik
      goralská
54 G05 Žije z gospodarki
V murovanej pivňici
Hej tam od Tater
      goralská
55 G06 Dobri večar frajirečko moja
Nepujdzem do domu bo nemam ku kemu
Dzi dzi dzi
A do barda tri nitky
      goralská
56 G07 Hvala panu Bogu, ze me uz po šľube       goralská
57 G08 Ftačky - Kebys nebyl
Do dňa hlopci, do dňa
      goralská
58 G09 Strieborný potôčik
A pod nasym okeneckem
      goralská
59 G10 Moja staro matka       goralská
60 G11 Zašvjyč mjyšoncecku
V tej Novej Ľubovni národ falešný
      goralská
61            

Spevník ľudových piesní podľa CD nosičov

P.č. Číslo Názov piesne Interprét Tónina - muži Tónina - ženy Publikované Región
1.   A pod nasym okeneckem ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina goral
2.   Cija to džefcina ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina goral
3.   A u mojej milej ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
4.   Ej kukucka kukala ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina goral
5.   Jestem sobie Krakovianka ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina goral
6.   Do dna hlopci do dna ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina goral
7.   Pret farara mostek ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
8.   Švic mešačku vo dne ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
9.   Pači še mi pači ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
10.   A bolit mna bolit ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina rusínska
11.   Mala baba kurku ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
12.   Nebudem sa ženiť ešte ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina slovenská
13.   Chcem sa ženiť ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina slovenská
14.   Braca mojo braca ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
15.   Mila moja, boj še ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
16.   Mila moja, jaka ši ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina šariš
17.   Keď sa ti do očú ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina slovenská
18.   Nebudu tu pyjdu dalej ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina rusínska
19.   Kebys ňebyl ňevymyšľol ľudová     Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina goralská
20.   Zganali me ofce ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
21.   Pasla džefcina ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
22.   Z gory jadž ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
23.   Cija je to gora ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
24.   Nedaleko smyntera ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
25.   Zadupali štyri kone ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže slovenská
26.   A ked ja ša zavoznu ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže rusínska
27.   Keby šče vy viedželi ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
28.   Zoša ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
29.   Nevydávaj sa ty dievča ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže slovenská
30.   Oj na hori cigane stojali ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže rusínska
31.   Vany ich vurt vesen ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže nemecká
32.   Prespal vrabec lastovičku ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže slovenská
33.   V mojej milej dvore ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže slovenská
34.   Idže voda popši vodže ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
35.   Popriaham konički ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže šariš
36.   Ot Prešova draška nova ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže šariš
37.   Slovensko naše ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže slovenská
38.   Goraľu
Slovensko naše
ľudová     Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže goralská
39.   A na hure ľudová       šariš
40.   Jo by orol ľudová       goralská