Produkcia odpadu a úroveň vytriedenia

Porovnanie produkcie odpadu a úrovne vytriedenia v obciach a mestách

Vyhodnotenie porovnania produkcie odpadu a úrovne vytriedenia v okrese Stará Ľubovňa

V tabuľkovom porovnaní nájdete vyhodnotenie produkcie a triedenia odpadu s prihliadnutím na počty obyvateľov jednotlivých obcí. V jednotlivých záložkách nájdete obce zoradené podľa jednotlivých ukazovateľov. Rozdiely medzi produkciou odpadu v jednotlivých obciach sú zaujímavé, aj keď porovnávanie na počty obyvateľov s trvalým pobytom nie je úplne relevantné, nakoľko niektoré obce majú značný podiel chatárov, chalupárov a podnikateľských prevádzok, ktoré produkujú odpad a nie sú v tomto vyhodnotení zohľadnení.

Napríklad sa nedá porovnávať ostatné obce s mestom Stará Ľubovňa, kde produkcia odpadu je až 535 kg na obyvateľa, v tom je však zarátaná aj produkcia podnikateľov a prevádzok, ktoré sa nachádzajú na území mesta, no pracuje v nich množstvo zamestnancov bez trvalého bydliska v meste. Na druhú stranu v oblasti separovania má mesto výhodu, že na jeho území sa nachádza zberný dvor, firma EKOS a ďalšie zberné spoločnosti, ktoré vylepšujú ukazovateľ vytriedenia v prospech mesta.

V záložke poradie sme vyhodnotili obce podľa produkcie odpadu a úvorne vytriedenia, pričom na obidva tieto ukazovatele sme prihliadali rovnocenne. Dôležitosť čo najmenšej produkcie odpadu a čo najvyššej miery jeho vytriedenia je rovnako dôležitá aj z pohľadu ochrany prírody, čo je evidentné aj v stratégiach a záväzkoch Slovenska separovať do roku 2025 až 55% odpadu a v roku 2021 zavrieť až 21 skládok odpadu.    

Slováci v roku 2019 v priemere vyprodukovali 421 kilogramov zmesového odpadu. Európsky priemer podľa štatistiky Eurostatu je 502 kilogramov. V okrese Stará Ľubovňa podľa prehľadu produkcie odpadu sa vyzbieralo v roku 2020 priemerne iba 300 kilogramov odpadu na obyvateľa. V provnaní s priemerom Slovenska je to o 121 kg na obyvateľa menej. Ak by každý okres bol na našej úrovni, Slovensko by nemalo problém s množstvom odpadu, na druhú stranu v triedení odpadu značne zaostávame a všetci by sme mali začať poctivo triediť. Alarmujúce je to predovšetkým v obci Lomnička, ktorá je na chvoste rebríčka vytriedenosti, je to doslova katastrofa, za ktorú by mal niekto niesť aj osobnú zodpovednosť.

Slovensko patrí ku krajinám, v ktorých sa produkcia zmesového odpadu zvyšuje. Na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 vzrástla z 273 kilogramov na obyvateľa na 421. V desiatich členských krajinách naopak produkcia komunálu klesá. Najviac v Belgicku, kde priemer na človeka klesol zo 482 v roku 2005 na 415 v roku 2019.

Zdroje: štatistiky firmy EKOS, počty obyvateľov obcí, https://euractiv.sk/section/komunalny-odpad/news/slovaci-produkuju-menej...