Basketbal

BASKETBAL

Basketbal je kolektívny loptový šport, v ktorom sa dva tímy s piatimi hráčmi na ihrisku snažia získať čo najviac bodov vhadzovaním lopty do obruče basketbalového koša.

Pravidlá:

Kôš sa dosiahne, keď lopta padne do koša zhora a zostane v ňom, alebo ním prepadne.

Kôš sa započítava družstvu útočiacemu na kôš, do ktorého lopta padla nasledovne:

  • Kôš z trestného hodu sa počíta za 1 bod.
  • Kôš z dvojbodového územia sa počíta za 2 body.
  • Kôš z trojbodového územia sa počíta za 3 body.
  • Ak sa lopty pri poslednom alebo jedinom trestnom hode, po jej odraze od obruče, dovolene dotkne útočiaci alebo brániaci hráč a lopta padne do koša, kôš sa počíta za 2 body

Ak hráč zaznamená kôš z hry do vlastného koša náhodou, kôš sa počíta za 2 body a zapíše sa kapitánovi súpera na hracej ploche.

Osobná chyba:

Osobná chyba je chyba hráča, ktorá je spôsobená nedovoleným dotykom so súperom. Hráč nesmie súpera držať, blokovať, sácať, prerážať, podrážať, ani mu brániť v pohybe vystretou rukou, pažou, lakťom, ramenom, bokom, nohou, kolenom alebo chodidlom, ani nesmie hrať hrubo alebo násilne.

Ak sa dopustí chyby na hráča, ktorý nehádže na kôš, v hre bude pokračovať družstvo, ktoré sa neprevinilo, vhadzovaním z miesta najbližšieho k miestu porušenia pravidiel, ak nemá 5 chyb družstvo.

Hrací čas

2 polčasy, 4 štvrtiny po 10 minútach (4x10min.), - prestávka medzi štvrtinami (1. a 2.,3. a 4.) a pred každým predĺžením je 2 minúty, prestávka medzi polčasmi je 15 minút.

Pravidlo 24 sekúnd

Hráči útočiaceho družstva, ktorí majú loptu pod kontrolou ju musia do 24 sekúnd hodiť na kôš, ak sa tak nestane ide o priestupok a družstvo stráca loptu.

Oddychový čas

Je čas na taktickú poradu družstva a trvá 1 minútu. Družstvo má nárok na jeden oddychový čas v prvých troch štvrtinách, dva oddychové čase vo štvrtej. A jeden oddychový čas počas predĺžení.

Nerozhodný stav

Keď je stav druhého polčasu nerozhodný, stretnutie pokračuje 5-minútovými predĺženiami kým nepadne rozhodnutie.

Pravidlo 3 sekúnd

Hráč nesmie zostať dlhšie ako tri sekundy v súperovom vymedzenom úžemí, pokiaľ má jeho družstvo loptu pod kontrolou.

Tesne bránený hráč

Držaná lopta sa zapíska, keď tesne bránený hráč držiaci loptu neprihrá, nevystrelí alebo nedribluje do 5 sekúnd.

ŠŠK Basketbal Stará Ľubovňa

Najlepší hráči sveta:

1. Michael Jordan

2. LeBron James

3. Kareem Adbul-Jabbar

4. Shaquille O´Neil

5. Tim Duncan

 

Najlepší hráči Slovenska:

1. Radoslav Rančík

2. Kyle Kuric

 

Najlepší tím sveta:

1. Golden state warriors

 

Najlepší tím Slovenska:

Good Angels Košice

 

Zaujímavosti

Na počiatkoch basketbalou sa hralo s hnedou loptou, postupne sa farba menila na svetlejšiu - oranžovú.

NBA bola založená v roku 1949 zlúčením NBL (National Basketball League) a BAA (Basketball Associate of America).

Prvý kôš vyzeral ako broskyňa s dnom, zakaždým keď tím skóroval, musel rozhodca na rebríku vyjsť ku košu a loptu zobrať.

Basketbal sa stal olympíjskou disciplínou v roku 1936, v Berlíne.

Zaujímavosti

Na počiatkoch basketbalu sa hralo s hnedou loptou, postupne sa farba menila na svetlejšiu - oranžovú.
 
 
NBA bola založená v roku 1949 zlúčením NBL (National Basketball League) a BAA (Basketball Associate of America).
 
Basketbal sa do roku 1929 hrával s futbalovou loptou.
 
Dôvodom pridania dosky za obrúč boli diváci, ktorí z balkóna usmerňovali loptu mimo koša.
 
V roku 1967 boli zakázané smeče, o 9 rokov neskôr boli znova povolené.
 
Prvý kôš vyzeral ako broskyňa s dnom, zakaždým keď tím skóroval, musel rozhodca na rebríku výjsť ku košu a loptu zobrať.
 
Ženský basketbal sa oficiálne začal hrať v roku 1892, niektoré pravidlá boli prispôsobené nežnému pohlaviu.
 
Basketbal sa stal olympíjskou disciplínou v roku 1936, v Berlíne.


Viac tu: https://ballerz3.webnode.sk/zaujimavosti/

 

Zaujímavosti

Na počiatkoch basketbalu sa hralo s hnedou loptou, postupne sa farba menila na svetlejšiu - oranžovú.
 
 
NBA bola založená v roku 1949 zlúčením NBL (National Basketball League) a BAA (Basketball Associate of America).
 
Basketbal sa do roku 1929 hrával s futbalovou loptou.
 
Dôvodom pridania dosky za obrúč boli diváci, ktorí z balkóna usmerňovali loptu mimo koša.
 
V roku 1967 boli zakázané smeče, o 9 rokov neskôr boli znova povolené.
 
Prvý kôš vyzeral ako broskyňa s dnom, zakaždým keď tím skóroval, musel rozhodca na rebríku výjsť ku košu a loptu zobrať.
 
Ženský basketbal sa oficiálne začal hrať v roku 1892, niektoré pravidlá boli prispôsobené nežnému pohlaviu.
 
Basketbal sa stal olympíjskou disciplínou v roku 1936, v Berlíne.


Viac tu: https://ballerz3.webnode.sk/zaujimavosti/

Zaujímavosti

Na počiatkoch basketbalu sa hralo s hnedou loptou, postupne sa farba menila na svetlejšiu - oranžovú.
 
 
NBA bola založená v roku 1949 zlúčením NBL (National Basketball League) a BAA (Basketball Associate of America).
 
Basketbal sa do roku 1929 hrával s futbalovou loptou.
 
Dôvodom pridania dosky za obrúč boli diváci, ktorí z balkóna usmerňovali loptu mimo koša.
 
V roku 1967 boli zakázané smeče, o 9 rokov neskôr boli znova povolené.
 
Prvý kôš vyzeral ako broskyňa s dnom, zakaždým keď tím skóroval, musel rozhodca na rebríku výjsť ku košu a loptu zobrať.
 
Ženský basketbal sa oficiálne začal hrať v roku 1892, niektoré pravidlá boli prispôsobené nežnému pohlaviu.
 
Basketbal sa stal olympíjskou disciplínou v roku 1936, v Berlíne.


Viac tu: https://ballerz3.webnode.sk/zaujimavosti/
Na počiatkoch basketbalu sa hralo s hnedou loptou, postupne sa farba menila na svetlejšiu - oranžovú.
 
 
NBA bola založená v roku 1949 zlúčením NBL (National Basketball League) a BAA (Basketball Associate of America).
 
Basketbal sa do roku 1929 hrával s futbalovou loptou.
 
Dôvodom pridania dosky za obrúč boli diváci, ktorí z balkóna usmerňovali loptu mimo koša.
 
V roku 1967 boli zakázané smeče, o 9 rokov neskôr boli znova povolené.
 
Prvý kôš vyzeral ako broskyňa s dnom, zakaždým keď tím skóroval, musel rozhodca na rebríku výjsť ku košu a loptu zobrať.
 
Ženský basketbal sa oficiálne začal hrať v roku 1892, niektoré pravidlá boli prispôsobené nežnému pohlaviu.
 
Basketbal sa stal olympíjskou disciplínou v roku 1936, v Berlíne.


Viac tu: https://ballerz3.webnode.sk/zaujimavosti/
Na počiatkoch basketbalu sa hralo s hnedou loptou, postupne sa farba menila na svetlejšiu - oranžovú.

Viac tu: https://ballerz3.webnode.sk/zaujimavosti/