Folklórny súbor Vrchovina

Folklórny súbor VRCHOVINA

FS Vrchovina je folklórny súbor, ktorý sa venuje udržiavaniu foklórnych tradícií, predovšetkým tanca z okresu Stará Ľubovňa. FS Vrchovina vznikol z iniciatívy niekoľkých mladých ľudí, ktorí si svoj život bez folklóru nevedia ani predstaviť. 1. augusta 2009 sa uskutočnilo osudové stretnutie v chatovej oblasti v Starej Ľubovni a súbor bol na svete. Vďaka mnohým dobrým ľuďom, ktorí priali vzniku nového súboru v Starej Ľubovni sa prvý tréning uskutočnil 5. septembra 2009 v Centre voľného času v Starej Ľubovni. Prvé verejné predstavenie bolo 29. januára 2010, kde pripravili malú školu tanca. Od tohto dňa postupne sa členovia súboru začali stretávať, trénovať, pripravovať a realizovať výstupenia a predovšetkým zabávať sa a prehĺbovať lásku k tradíciám v sebe i ostatných. 

spoločne zažili kadejaké dobrodrúžstvá

a pripravujú rôzne folklórno-spoločenské akcie, aby sa tradície uchovali

Podporiť ich môžete aj prostredníctvom 2% svojich daní.

Kontakt: el. kontakt: Mgr. Františka Marcinová (vedúca súboru): 0918 148 840

E-mail: fs.vrchovina@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/fsvrchovina