Dudka

DUDKA - detské umelecké dielka
Do našej zbierky Fond podpory sa môžete zapojiť kúpou detského umelecké dielka. Kúpou výtvarného dielka prispejete svojim príspevkom na nákup kreatívnych potrieb a pomôcok pre talentované deti. Po zaslaní finančného príspevku do našej zbierky, Vám zašleme aj malé prekvapenie, ktoré vás určite poteší.

Účel použitia finančných prostriedkov:
Finančný príspevok na nákup kreatívnych potrieb a materiálu pre rozvoj záujmovej činnosti talentovaných detí.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2020501
Text: talentovane deti

DUDKA - detské umelecké dielka
Ponákame detské umelecké dielka, ako predmety určené na finančnú zbierku Podpora talentov. Stačí zaslať správu na adresu aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk a rezervovať si dielko, následne vám zašleme výzvu na zaplatenie príspevku a poštových nákladov, dielko vám zašleme a vy podporíte mladé talentované deti v ich ďalšom rozvoji. 
O každom použití príspevkov budete informovaní prostredníctvom našej webovej stránky.

DUDKA 2020501004

Detské umelecké dielko od mladej talentovanej 4-ročnej maliarky. Verím, že Vás zaujme kreativitou a umeleckým spracovaním.
Môžete zaslať dobrovoľný príspevok navyše a po zaslaní finančného príspevku, Vám zašleme aj malé prekvapenie, ktoré vás určite poteší.
Kúpou prispejete do fondu podpory na nákup materiálu a pomôcok pre talentované deti.

Prevedenie: A4, kancelársky papier, obrázok namaľovaný vodovými farbami.
Príspevok: 1€

DUDKA 2020501003

Detské umelecké dielko od mladej talentovanej 4-ročnej maliarky. Verím, že Vás zaujme kreativitou a umeleckým spracovaním.
Môžete zaslať dobrovoľný príspevok navyše a po zaslaní finančného príspevku, Vám zašleme aj malé prekvapenie, ktoré vás určite poteší.
Kúpou prispejete do fondu podpory na nákup materiálu a pomôcok pre talentované deti.

Prevedenie: A4, kancelársky papier, obrázok namaľovaný vodovými farbami.
Príspevok: 1€

DUDKA 2020501002

Detské umelecké dielko od mladej talentovanej 4-ročnej maliarky. Verím, že Vás zaujme kreativitou a umeleckým spracovaním.
Môžete zaslať dobrovoľný príspevok navyše a po zaslaní finančného príspevku, Vám zašleme aj malé prekvapenie, ktoré vás určite poteší.
Kúpou prispejete do fondu podpory na nákup materiálu a pomôcok pre talentované deti.

Prevedenie: A4, kancelársky papier, obrázok namaľovaný vodovými farbami.
Príspevok: 1€

DUDKA 2020501001

Detské umelecké dielko od mladého talentovaného 6-ročného maliara. Verím, že Vás zaujme kreativitou a umeleckým spracovaním. Môžete zaslať dobrovoľný príspevok navyše a po zaslaní finančného príspevku, Vám zašleme aj malé prekvapenie, ktoré vás určite poteší. Kúpou prispejete do fondu podpory na nákup materiálu a pomôcok pre talentované deti.

Prevedenie: A4, kancelársky papier, obrázok namaľovaný vodovými farbami.
Príspevok: 1€