Číslo účtu

Číslo účtu občianskeho združenia:

SK38 8330 000000 2900829999

IBAN: SK3883300000002900829999 

BIC:FIOZSKBAXXX

Pri zasielaní členských príspevkov za rok 2020 uvádzajte údaje:

Variabilný symbol: 2020
Správa pre príjemcu: clenske za Meno a priezvisko člena

 

Pri zasielaní mimoriadnych príspevkov uvádzajte údaje:

Variabilný symbol: napr. číslo žiadosti o pomoc, a pod.
Správa pre prijímateľa: účel, prípadne aj Meno a priezvisko zasielateľa

Mimoriadne príspevky a dary určené k jednotlivým aktuálnym Žiadostiam o pomoc:

AZ ZOP202001 Žiadosť o pomoc - lieky, jedlo
Variabilný symbol: 202001
Správa pre prijímateľa: ZOP202001