Beh okolo Jakubianky 2021

    

1. ročník bežeckých pretekov Beh okolo Jakubianky 2021

PRETEKY SA USKUTOČNIA INDIVIDUÁLNYM BEHOM ÚČASTNÍKOV V TERMÍNE do 30.11.2021

Vážení milovníci behu a pohybu v prírode.

Občianske združenie Aktívny život Nová Ľubovňa Vás pozýva na prvý ročník pretekov v behu s názvom Beh okolo Jakubianky. Nakoľko v súčasnosti protipandemické opatrenia nedovoľujú organizáciu športových podujatí, pozývame Vás na INDIVIDUÁLNY BEH, ktorým sa môžete zapojiť do súťaže o ceny:

1. BEH OKOLO JAKUBIANKY (BOJ)
Trasa tradičných pretekov v netradičnom prevedení bude tentorok s ľubovoľným štartom kdekoľvek na trase okolo rieky Jakubianka, podmienkou je prejsť celý okruh okolo rieky ľubovoľným smerom, pričom je potrebné prejsť cez hlavný most v obci Nová Ľubovňa (nie cez novú železnú lávku) a tiež cez nový most objazdovej komunikácie v Starej Ľubovni. Celkový okruh je 5,03 km.
Vyhodnotenie: poradie podľa najlepších časov v jednotlivých vekových kategóriách

2. BEH PRE RADOSŤ (BPR)
Rekreačná disciplína je určená pre celé Slovensko, dokonca aj pre bežcov na celom svete. Zapojiť sa môže každý, kto sa vyberie zabehať kdekoľvek, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú trasu. V tomto prípade dokonca nie je povinné zasielať GPS záznam o prejdenej trase - stačí nám meno, vek, adresa, dĺžka trasy a fotografia s popisom, kde sa beh uskutočnil. Podmienka je iba jediná - zabehnúť minimálne 2,0 km.
Vyhodnotenie: náhodne vyžrebovaní výhercovia, najdlhšia jednorazová trasa, najviac prejdených kilometrov za všetky príspevky súťažiaceho.

PODMIENKY A PROPOZÍCIE PRETEKOV:
Podmienky účasti pre všetky disciplíny:
1. Vyplniť formulár alebo zaslať na email aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk údaje súťažiaceho: Meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefón, email.
2. Priložiť odkaz resp. snímku obrazovky z GPS aplikácie so záznamom trasy a výsledného času (nie je povinné pre disciplínu č. 2 Beh pre radosť)
3. Zaslať fotografiu súťažiaceho priamo z miesta behu.

Termín súťaže: do 31. novembra 2021

Prihlášky: nie je potrebné sa prihlasovať, stačí splniť podmienky a cez formulár zaslať požadované údaje a fotografie

Štartovné: bezplatný štart

Ceny:  vecné ceny alebo poukazy, diplom

ZASIELANIE VÝSLEDKOV:
cez Facebook v skupine AKTÍVNE SLOVENSKO - zaslaním príspevku s fotografiou a snímkou obrazovky z GPS aplikácie (napr. Strava, Zdravie a pod.)
alebo cez:

VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  BEH OKOLO JAKUBIANKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  BEH PRE RADOSŤ 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK
 

Osobitné upozornenia: Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko a zodpovednosť.
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zapojením sa do pretekov dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, zverejnením fotografií a osobných údajov pre účely prezentácie podujatia a organizátorov a uverejneňovaním výsledkov na internetových stránkach a prezentáciách organizátora na sociálnych sieťach a youtube. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, no odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo realizované pred odvolaním súhlasu.