Keď sa ti do očú dívam

14. Keď sa ti do očú

1. Keď sa ti do očú dívam, jak bych hľadel do neba,

spomienky ja v srdci skrývam, chcel by som byť u teba.

Ref.: Ja sa za teba každý večer modlím Otčenáš,

zapíš si to do srdiečka, a viac bolesť nepoznáš.

 

2. Včera si mi zbohom dala, slza tvár mi skropila,

keď som ti šatôčkou mával, naposled si vravela:

Ref.:

 

3. Pomaly tvé oči hasnú, hasnú moje nádeje,

spomínam na chvíle krásne, red tvoj sa už nesmeje.

Ref.:

 

4. Odišla si kamsi vdiaľky, odkiaľ nie je návratu,

spomínam na chvíle krásne, spod koruny agátu.

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina