Združenie Aktívny život

Členstvo v združení
Členom sa môže stať úplne každý, bez ohľadu na vek, pohlavie, záujmy, či čokoľvek iné. Každého radi privítame medzi nami. Stačí sa zaregistrovať a všetky informácie o členstve prídu na váš e-mail.

Členské:
do 18 rokov     zdarma
od 18 do 60 rokov     2 € / rok
od 60 rokov     zdarma

Každý člen má zvýhodnený poplatok na všetky nami organizované podujatia.

Ďalšou výhodou členstva je, že každý aktívny člen združenia môže darovať nie 2%, ale 3% z dane z príjmu občianskemu združeniu alebo neziskovej organizácii.

Zameranie združenia
Aktívny život, o.z. je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je žiť plnohodnotný aktívny život a spoločne rozvíjať možnosti kultúrneho, športového, spoločenského vyžitia, aktívneho oddychu a vzájomnej pomoci.
Činnosťou združenia je predovšetkým realizácia športových, kultúrnych, vzdelávacích a iných podujatí pre členov združenia a širokú verejnosť. Organizovanie voľnočasových aktivít formou pravidelnej činnosti a nepravidelnej činnosti, ako sú športové tréningy, zápasy, tvorivé dielne, súťaže, semináre a stretnutia klubového typu.

az_stanovy_zdruzenia_2015.pdf (96.97 kB)

Kontaktné údaje
Viac informácii a možnosť prihlásiť sa do združenia máte každý pracovný deň od 08,00 hod. do 15,30 hod. na kontaktom mieste:

Aktívny život, o.z.
kancelária NAJ, s.r.o.
Nám. gen. Štefánika 6 (na prízemí, oproti pošte, v budove Katastra SL)
064 01  Stará Ľubovňa

Šéf združenia: Mgr. Jozef Jendrichovský
tel. 0911 794 174
email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk