Mila moja, jaka ši

Mila moja, jaka ši

 

1. Mila moja, jaka ší, nošiš kratke kabati.

Kebi ja ce ľuboval, kebi ja ce ľuboval,

kebi ja ce ľuboval, dlukše bi´m ci kupoval.

 

2. Mila moja ňemudruj, keď začala´š ta ľubuj.

Bo na mojo sumeňe, bo na mojo sumeňe,

bo na mojo sumeňe druhu vežňem, tebe ňe.

 

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina