Poslaľi mje na veseľe

Poslaľi mje na veseľe

1.
Poslaľi mje na veseľe,
jo posel, jo posel.
Šednol jem se z golom dupom,
na oset, na oset.

2.
Kozaľi še na veseľu
obžerač, obžerač
a jo mušol z dupy oset
vybjerač, vybjerač.