Beautiful Tango

Beautiful Tango
 
Beautiful Tango, take me by the hand.
Beautiful Tango, until you make me dance.
How sweet it can be, if you make me dance?
How long will it last, baby if we dance?
 
Come to the, come to the world.
Come to the, come to the world,
And baby let me show you things.
Cause time is running and we can lose,
baby come and dance we gonna make it through.
Cause we've got time,
Yes, we've got time.
 
Beautiful stranger, don't want to know your name.
Beautiful stranger, just want to take your hand.
How sweet it can be, if you make me dance?
How long will it last, baby if we dance?
 
Come to the place where the skin speaks,
The secret words in Spanish.
Where the night turns out the light of day,
For us to show some courage.
 
So don't go, if you wanna know.
Don't go,
 
 

Beautiful Tango, take me by the hand
Beautiful Tango, until you make me dance
How sweet it can be if you make me dance?
How long will it last, baby if we dance?

Come to the, come to the world
Come to the, come to the world
And baby let me show you things
Cause time is running and we can loose, baby come and dance we gonna make it threw
Cause we've got time
Yes we've got time

Beautiful stranger, don't want to know your name
Beautiful stranger, just want to take your hand
How sweet it can be if you make me dance?
How long will it last, baby if we dance?

Come to the place where the skin speaks
A secret words in spanish
Where the night turns out the lights of day

For us to show some courage

So don't go if you wanna know
Don't go if you don't know
Don't go, if you wanna know
Don't go, don't go, don't go

Beautiful stranger, take me by the hand
Make me dance all night
I wanna take the chance
I love the way you move
And the way you put your hands on my hips
are moving while you take it slow
Makes me feel like I'm on a river flow
Cause we've got time
And yes we've got time

Beautiful stranger, I wanna loose my mind
Beautiful stranger, in the depth of your eyes
Beautiful stranger, oh oh oh oh
I remember, I remember, I remember...your

Sweet music, sweet sweet sweet music, sweet music rising...

Text pridala Alfredka

 

Krásné tango, vezmi mně za ruku
krásné tango, dokud mě neroztančíš
Jak sladké by mohlo být kdyby jsi mě roztančil?
Jak dlouho, zlato bychom tancovali?

Pojď, pojď do světa
Pojď, pojď do světa
a zlato ukážu ti věci
protože čas utíká a my se můžem uvolnit, zlato pojď a
tancuj, můžeme to hodit za hlavu
protože máme čas
ano, máme čas

Krásný cizinče, nechci vědět jak se jmenuješ
krásný cizinče, jenom tě chci vzít za ruku
Jak sládké by mohlo byt kdyby jsi mě roztančil?
Jak dlouho, zlato bychom tancovali?

Pojď na místo kde kůže promlová
tajná slova ve španělštině
kde se noc změní ve světla dne

pro nás, aby jsem projevili nějakou kuráž

Takže nechoď pokuď chcete vědět
nechoď pokud nevíš
nechoď pokuď chcete vědět
nechoď, nechoď, nechoď

Krásný cizinče, vem mě za ruku
tanči semnou celou noc
chci mít šanci
miluju způsob jakým se hýbáš
a způsob jakým pokládáš své ruce na mé boky
jak se hýbají když ty sám se hýbáš pomalu
cítím se jako bych byla na toku řeky
protože máme čas
ano, máme čas

krásný cizinče, chci se odprostit od své mysli
krásný cizinče, v hloubce tvých očí
krásný cizinče, oh oh oh oh
pamtuju si, pamatuju si, pamatuju si...tvou

sladkou muzikz, sladkou sladkou sladkou muziku, sladkou gradující muziku