Stíhačky okolo Jakubianky 2021 výsledky

3. ročník bežeckých pretekov Stíhačky okolo Jakubianky 2021

1. STÍHAČKY OKOLO JAKUBIANKY (SOJ)

Trasa tradičných pretekov v netradičnom prevedení bude tentorok s ľubovoľným štartom kdekoľvek na trase okolo rieky Jakubianka, podmienkou je prejsť celý okruh okolo rieky ľubovoľným smerom, pričom je potrebné prejsť cez hlavný most v obci Nová Ľubovňa (nie cez novú železnú lávku) a tiež cez nový most objazdovej komunikácie v Starej Ľubovni. Celkový okruh je 5,03 km.
Vyhodnotenie: poradie podľa najlepších časov v jednotlivých vekových kategóriách

Kategória: Ženy nad 30 rokov

Denisa Sivuľková, Kamienka, Klub: MARAS TEAM
dĺžka 4,83 km, čas 34m34s, prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 1, celkové poradie:

Kategória: Muži nad 40 rokov

Martin Sivuľka, Kamienka, Klub: MARAS TEAM
dĺžka: 5,01 km, čas: 22m23s , prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 1, celkové poradie:

Jozef Jendrichovský, Nová Ľubovňa,
dĺžka 5,1 km, čas 41m10s, prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 2, celkové poradie:

Kategória: Muži nad 60 rokov


Jozef Jendrichovský, Nová Ľubovňa,
dĺžka 5,1 km, čas 41m10s, prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 1, celkové poradie:

Kategória: Ženy nad 60 rokov

Ľudmila Jendrichovská, Nová Ľubovňa,
dĺžka 5,1 km, čas 41m10s, prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 1, celkové poradie:

Kategória: Ženy nad 60 rokov

Ľudmila Jendrichovská, Nová Ľubovňa,
dĺžka 5,1 km, čas 41m10s, prepočítaný na 5 km: , poradie v kategórii: 1, celkové poradie:

PODMIENKY A PROPOZÍCIE PRETEKOV:

Podmienky účasti pre všetky disciplíny:
1. Vyplniť formulár alebo zaslať na email aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk údaje súťažiaceho: Meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefón, email.
2. Priložiť odkaz resp. snímku obrazovky z GPS aplikácie so záznamom trasy a výsledného času (nie je povinné pre disciplínu č. 3 Vytiahni bežky)
3. Zaslať fotografiu súťažiaceho priamo z miesta bežkovania.

Termín súťaže: od 17. januára 2021 do 31. marca 2021

ZASIELANIE VÝSLEDKOV:
cez Facebook v skupine AKTÍVNE SLOVENSKO - zaslaním príspevku s fotografiou a snímkou obrazovky z GPS aplikácie (napr. Strava, Zdravie a pod.)
alebo emailom na aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk alebo cez formuláre:

VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  STÍHAČKY OKOLO JAKUBIANKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  BEŽKOVANIE PRI JAKUBIANKE 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  VYTIAHNI BEŽKY 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA
VÝSLEDKOVÝ FORMULÁR  SÚŤAŽNÉ BEŽKOVANIE SLOVENSKO 2021  - prostredníctvom tohto formulára môžete zaslať SVOJ VÝSLEDOK BEŽKOVANIA