Zoša

9. Zoša

Zoša, Zoša, Zoša izbe zamjatala

i Ma, i Ma, i Mačeja zavolala,

Zoša izbe zamjatala,

i Mačeja zavolala.

 

Mačej, Mačej, Mačej clovjek pracovity

přiľe, prřiľe, přiľečol na glos kobjety.

Mačej clovjek pracovity,

přiľečol na glos kobjety.

 

Ja po, Ja po, ja pomoge Zošu tobje,

aku, aku, akuratňe vsistko zrobje,

ja pomoge Zošu tobje,

akuratne vsistko zrobje.

 

Uda, uda, udala še mu bestia,

jak to, jak to, jak to zgrabňe še uvija,

udala še mu bestija,

jak to zgraňe še uvija.

 

Mama, mama, mama ľampe zapoľyla,

i Ma-, i Ma-, i Mačeja zaboczyla.

Mama ľampe zapoľyla,

i Mačeja zabocyla.

 

Oj, Ma-, oj Ma-, oj Mačeju co robiče?

Bo mi, bo mi, bo mi Zoške udušiče.

Oj, Mačeju, co robiče,

bo mi Zoška udušiče.

 

Jo vom, jo vom, jo vom Zoške neuduse

a com, a com, a com zacol skoncič muse.

Jo vom Zoške ňe uduse,

a com zacol, skoncič muse.

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže