Ci tebe Hanicko

Ci Tebe Haničko

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

GCi Tebe HaničAmiko Dďabli maľovaGli
že do Tvojich bilych Amiličok Dtiľko krasy daGli.

Ne ďabli, ne ďabli, lem anheli z neba,
bo do Tvojich bilych ličok tiľko krasy treba.

Haničko maš krasu, trimaj jej do času,
maš Ty ličenko rumene, trimaj ho pro mene.

Haničko žaľ mi Ťa, obicali mi Ťa,
a teraz už povidajut, že mi Ťa nedajut.

Ja na Ťa Haničko, budu spominati,
budu ja Ťa, moja mila, v svojim serdci mati.