A u mojej mojej milej

3. A u mojej mojej milej

1. A u mojej mojej milej modře, modřeňove džviere,

sami še mi otvierajom ked jo, ked jo idem ku ňej.

 

2. Sami še mi otvierajom, sami še mi zavierajom,

stavoj v gore mojo mjela, bo zo, bo zore svitajom.

 

3. Poščelila poščolecke, sama, sama si ňeľegla,

šadla sobie pod oknecko, mile, milego cekala.

 

4. Ňeje mego kochanego, ňeje, ňeje tego Jaška,

bedžes mojo poščolecka ščeľo, ščeľono do ranka.

 

 

 

 

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina