Objecol mi Fraňuš

Objecol mi Fraňuš

1.
Objecol mi Fraňuš,
cervony kapjeľuš,
i stonske do ňego,
zebem bela jego.

Ref:
Hop cup-cup, traj-laj-laj,
Hop cup-cup, traj-laj-laj,
Hop cup-cup, traj-laj-laj
muzika groj.
Keby ňebelo paňi Jadvigi,
to by ňebelo f karcmje muzika,
aľe ze pani Jadviga,
muzika gžmi.

2.
Ňefcem jo Fraňuša,
ani kapjeľuša,
ni stonske do ňego,
bo ňebede jego.

Ref:
Hop cup-cup, traj-laj-laj,
Hop cup-cup, traj-laj-laj,
Hop cup-cup, traj-laj-laj
muzika groj.
Keby ňebelo paňi Jadvigi,
to by ňebelo f karcmje muzika,
aľe ze pani Jadviga,
muzika špi.