Prespal vrabec lastovičku

13. Prespal vrabec lastovičku

/:Prespal vrabec lastovičku

a teras ju ňechce.:/

Vrana ho vidzela,

na vrapca kričela:

Čekaj vrabec, ti beťaru,

co ši zrobil fčera?

 

Ňijakej ja chibi ňemam, ľem ža ja chudobni.

Keľo ras do karčmi pridzem,

ňigdam ňepijani.

Mladej ženi ňemam,

frajirki ňetrimem,

ket peňeži porachujem,

ta haľera ňemam.

 

A moja mac a moja mac preveľka gazdiňa.

Rano staňe, rano staňe,

ta še ňeumiva.

Ľem chustečku šej hoj preuci na pľeci

a do karčmi a do karčmi

ľeci na pol deci.

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže