Bedminton

Bedminton

je športová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov, ktorí sa pohybujú na opačných poloviciach obdĺžnikového ihriska rozdeleného sieťou. Hráči v rukách držia rakety a striedavo odbíjajú košík.

Losovanie

Pred začiatkom hry sa uskutoční losovanie a strana, ktorá zvíťazila v losovaní uplatní výber či bude ako prvá podávať alebo prijímať, na ktorej strane kurtu začne hrať.

Bodovanie

Zápas sa hrá na dva víťazné sety, pokiaľ nebolo stanovené inak. V sete víťazí tá strana, ktorá ako prvá dosiahne 21 bodov. Strana, ktorá vyhrá výmenu, získava bod. Strana vyhráva výmenu, ak sa strana súpera dopustí chyby alebo ak košík prestane byť v hre, pretože sa dotkne povrchu vnútri kurtu na strane súpera. Za stavu 20 – 20 vyhráva set strana, ktorá ako prvá dosiahne dvojbodové vedenie.

Počas výmeny košík zasahujú striedavo podávajúci a prijímajúci hráč z akejkoľvek pozície na vlastnej strane kurtu, až kým košík neprestane byť v hre.
Bodovanie a podávanie

  1. Ak výmenu vyhrá podávajúci hráč, získava tento hráč bod. Podávajúci hráč potom podáva z druhého poľa podania.
  2. Ak výmenu vyhrá prijímajúci hráč, získava tento hráč bod. Prijímajúci hráč sa potom stáva podávajúcim hráčom.

Chybné postavenie pri podaní

Chybné postavenie pri podaní môže vzniknúť, ak hráč:

  1. podával alebo prijímal mimo poradia, alebo
  2. podával alebo prijímal z chybného poľa podania.

Keď sa zistí chyba podania, musí sa opraviť pred najbližším podaním pričom skóre aj posledná výmena ostávajú platné.

Košík

Košík môže byť zhotovený z prírodného alebo syntetického materiálu. Bez ohľadu na to, z akého materiálu je košík vyrobený, musia byť jeho letové vlastnosti vo všeobecnosti podobné letovým vlastnostiam košíka vyrobeného z prírodného peria upevneného v korkovej hlavičke pokrytej tenkou vrstvou kože.

Rozmery hracej plochy

Kurt pre štvorhru je širší ako pre dvojhru, ale obe sú rovnakej dĺžky. Výnimka, ktorá často spôsobí zmätok u novších hráčov, je to, že kurt pre štvorhru má menší priestor pre podanie.

Šírka kurtu je 6,1 m, a vo dvojhre sa táto šírka zmenšuje na 5,18 m. Celá dĺžka kurtu je 13,4 m. Sieť je na okrajoch vysoká 1,55 m, a 1,524 m v strede.

Podanie

Podanie je vykonané správne, ak:

  1. žiadna strana nespôsobuje neprimerané zdržiavanie vykonania podania, ak sú podávajúci a prijímajúci pripravení na podanie. Po dokončenom pohybe hlavy rakety podávajúceho smerom vzad sa každý odklad začiatku podania považuje za neprimerané zdržiavanie vykonania podania,
  2. podávajúci a prijímajúci stoja vo vnútri protiľahlých polí podania a nedotýkajú sa čiar ohraničujúcich toto pole podania,
  3. časti oboch nôh podávajúceho aj prijímajúceho hráča sa musia v statickej pozícii dotýkať povrchu kurtu od začiatku podania  až do jeho dokončenia,
  4. raketa podávajúceho musí najprv zasiahnuť základňu košíka, 
  5. celý košík sa musí nachádzať pod úrovňou pásu podávajúceho hráča v okamihu zásahu raketou podávajúceho.

Zaujímavosti

Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú z 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Dschian-Dsi. Významným mužom v histórií bedmintonu je plukovník Dolby. Bol taktiež vášnivým hráčom bedmintonu ako vojvoda z Beaufortu. V roku 1893 sa postaral o založenie prvej bedmintonovej asociácie na svete.

Súťažný bedminton sa zrodil nezávisle na dvoch slovenských mestách - v Košiciach a v Žiline.

Najväčšie úspechy slovenského bedmintonu za 50 rokov existencie 1962 - 2012

1962-1992

1. Konštantín Holobradý

2. Jaroslav Kozák

3. Ľuba Hanzušová rod. Saláková

1993-2012

1. Marián Šulko

2. Pavel Mečár

3. Barbora Bobrovská

4. Kvetoslava Sopková rod. Orlovská

5. Eva Sládeková

6. Zuzana Orlovská

7. Monika Fašungová

8. Martina Repiská

Počet registrovaných klubov v SZBe (r. 2011): 204

Počet registrovaných členov v SZBe (r. 2011): 1.159

Umiestnenie v 1. extralige (1994-2012):  1. BC Prešov   2. Spoje Bratislava 3. BK ATU Košice (Slávia TU)

2011-2012 1. liga: 1. BC Prešov  2. Betpres Košice 3. Spoje Bratislava 4. Lokomotíva Košice

2011-2012 Extraliga: 1. Betpres Košice 2. Spoje Bratislava 3. M-Šport Trenčín 4. BC Prešov

Majstrovstvá Slovenska dorasteneckých družstiev

2011 (Prešov 12.3.2011): M-Šport Trenčín, Spoje Bratislava, BC Prešov

2012 (Bratislava 10.3.2012): M-Šport Trenčín, Spoje Bratislava, Lokomotíva Košice

Slovenský zväz bedmintonu:

Prezident: Anton Siažik

Viestova 7/B, 974 01 Banská Bystrica

tel. mobilný: 0905 691 279

e-mail: bedminton.tono@gmail.com

Generálny sektretár: Mgr. Peter Tarcala

Poľná 22, 080 06 Prešov

telefón:0905 257 791

Predseda komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže:
Ing. Juraj Knapp
Bavlnárska 1979, 911 05 Trenčín
Bedmintonové centrum SZBe
Bernolákova 25
080 01 Prešov
E-mail: sekretar@bedminton.sk
tel.: +421 905 257 791
Školenie - Začni s bedmintonom (na školách) - školenie učiteľov sa uskutočnilo 19.3.2018 v Starej Ľubovni školiteľ: Zuzana Rajdugová tel.č. 0905 193 404, bedminton@bedminton.sk
Školské majstrovstvá Slovenskej republiky - 19. - 20. marec 2019 Športové centrum M-Šport Trenčín
Bedminton Stará Ľubovňa - Bedmintonová hala pri policajnom zbore (súťažne)