Mila moja, boj še

13. Mila moja, boj še

1. Mila moja boj še boha, zruc košuľku, lihaj hola.

Zruc košuľku daj maceri, sama ľihaj do posceli.

 

2. Mila moja taka bula, že košuľku nezrucila.

Ňezrucila, že ňezruci, že ma muža, štiri dzeci.

 

3. Kebi ňe ja, abo ňe ti, ta bi koňik vodu ňepil.

Aľe ja še zdohadala, koňičkovi vodi dala.

 

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina