Členské 2022

Členské príspevky za rok 2022 - úhrada na účet

V zmysle platného uznesenia valného zhromaždenia platia členovia vo veku od 18 do 60 rokov ročný členský poplatok vo výške 2 EUR

Číslo účtu občianskeho združenia pre úhradu členského:

SK38 8330 000000 2900829999

IBAN: SK3883300000002900829999 

BIC:FIOZSKBAXXX

Pri zasielaní členských príspevkov za rok 2022 uvádzajte údaje:

Variabilný symbol: 2022
Správa pre príjemcu: clenske za Meno a priezvisko člena

 

Načítaj QR kód a zaplať členské z mobilu: