Goraľské srdce

 

Goraľské srdce

 

Projekt Goraľské srdce je zameraný na zachovávanie kultúrneho dedičstva v podobe goralského nárečia, tancov a piesní.

 

V prvej etape realizovanej v roku 2022 sme sa zamerali na spoločné stretávanie so zameraním  na zozbieranie goralských piesní a prípravu textov a hudobných podkladov, ktoré spracujeme ako audiovizuálne výstupy na verejnú prezentáciu a atraktívnu propagáciu goralskej kultúry a regiónu. Zároveň sme vytvorili podmienky na spoločné stretávanie ľudí rôznych vekových kategórií so zapojením mládeže a detí, ktorí spoločne na týchto goralských stretnutiach komunikujú v goralskom nárečí.

 

V súčasnej dobe je potrebné venovať sa nielen zachovaniu dobových dokumentov v písomnej a audiovizuálnej podobe pre budúce generácie, ale spracovať ich do takej podoby, aby poslúžili súčasníkom pri ich snahách o zachovanie goralského jazyka, zvykov, tradícií, piesní a tancov a boli prínosom aj pri tvorbe vlastnej hodnotovej a kultúrnej identity.