stretnutie-gtf

ŠTÚDIUM na GTF v odbore mediačná a probačná práce - roky 2008-2009

 

ŠTÚDIUM na GTF v odbore Animátor voľného času - roky 2003-2006

1 ročník školský rok 2003/2004
01/01 Úvod do pedagogiky a psychológie

Doc. PhDr. Jarmila DARGOVÁ, PhD.
- zápočet 04.12.2003
- skúška 14.01.2004
Profil na UNIPO: http://naturescience.fhpv.unipo.sk/kontakty/dargova.htm

01/02 Úvod do komunikácie
PaedDr. Ing. Gabirel PAĽA
- zápočet 18.01.2004
- skúška 24.01.2004
Profil na UNIPO: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kae-gtf/...
Profilová stránka na FB: https://www.facebook.com/gabriel.pala.59/
Gabi fandí primátorke: https://www.youtube.com/watch?v=6HaQ9op2wq8

01/03 Základy filozofie
RNDr. Jozef Voskár
momentálne výpomocný duchovný v Sabinove
nevedel som, že podľa Wikipedie je aj ornitológ a zoológ
- zápočet 10.01.2004
- skúška -
Profil na GRKAT: http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=knaz&id=243
Profilová stránka na Wikipedii
 

01/04 Metodolória a informačné technológie
PaedDr. Ing. Gabirel PAĽA
- zápočet 18.01.2004
 

01/05 Hygiena a sanitácia podujatí
MUDr. Sylvia NAGYOVÁ
- zápočet 04.12.2003
Profil na internete (neviem, či jej): https://lekar.pluska.sk/mudr-sylvia-nagyova/hodnotenia

01/06 Liturgika
ThDr. Miroslav IĽKO
momentálne správca farmosti v Humennom
- zápočet 29.11.2003
- skúška -
Profil na GRKAT: http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=knaz&id=86
Aktivita farnosti - krížová cesta, keď bol v Hanušovciach: https://www.youtube.com/watch?v=IDSLi8SAl4g

01/07 Všeobecný úvod do svätého písma
Mgr. Mária TIMKOVÁ, PhD.
momentálne ...
- zápočet 13.12.2003
- skúška -
Profil na FB /neviem či jej/: https://www.facebook.com/maria.timkova

01/08 Dejiny výchovy a pedagogiky
PaedDr. Alica Petrasová
momentálne ...
- zápočet 4.4.2004
- skúška 12.05.2004
Profil na UNIPO: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/kptd/petrasova/
s fotkou: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/ksp/

01/09 Filozofia výchovy
Mgr. Dušan Hruška
momentálne zamestnanec UPJŠ
- zápočet 29.05.2004
- skúška 05.06.2004
Profil na UPJS: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/dusan.hruska/
Profil na GRKAT: https://www.unipo.sk/en/1544/
Fotka: https://bandcamp.com/dusanhruska

01/10 Pedagogická komunikácia
PaedDr. Ing. Gabirel PAĽA
- zápočet 08.05.2004
- skúška 08.08.2004

01/11 Informačné technológie
PaedDr. Ing. Gabriel PAĽA
- zápočet 08.05.2004
- skúška -

01/12 Prehľad dejín cirkvi
Doc. PhDr. Peter Šturák, PhD.
momentálne
- zápočet 22.05.2004
- skúška -
Profil na GRKAT: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/ulta/katedry/per...
Foto z diskusie o roku 1968: http://tripolitana.sk/obnovenie-greckokatolickej-cirkvi-v-roku-1968/

01/13 Dokumenty DVK a katechizmus
PaedDr. František Dancák
zomrel 18.11.2018
- zápočet 01.05.2004
- skúška -
Clanok o FD: https://www.rusyn.sk/dobylo-serdce-otca-frantiska-dancaka-kubekologa-pry...
Profil na FB: https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Franti%C5%A1ek-Da...

01/14 Hudobná výchova
Mgr. art. Juraj VAJÓ
momentálne odborný asistent
- zápočet 17.05.2004
- skúška -
Profil na GTF: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kst/clen...
Profil na HC: https://hc.sk/hudba/osobnost-detail/737-juraj-vajo