Cija to džefcina

2. Cija to džefcina

1. Cija to džefcina, co jo z ňom tancuvol?

Naj tam bedže cija fce, naj tam bedže cija fce,

jo jom pocaluvol.

 

2. Ci to parobecek, com z ňym tancuvala?

Naj tam bedže ci ľem fce, naj tam bedže ci ľem fce,

jo mu gembe dala.

 

3. Jo mu gembe dala, on mňe vyprovadžyl,

Naj godajom co ľem fcom, naj godajom co ľem fcom,

on mňe nevyzradžyl.

 

4. Umar džadek umar, us ľezi na desce.

Načonguvol pazdurki, načonguvol pazdurki,

oblapiol by escy.

 

5. Keby nos tu bylo takyf hlopof šedym,

ta by me vypjeři, ta by me vypjeři,

esci ľiter jedyn.

 

6. Keby nos tu byla takyf hlopof šyla,

ňejedna paňenka, ňejedna paňenka

vionek by stračyla.

 

 

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina