Nestrácaj nádej o.z.

Občianske združenie NESTRÁCAJ NÁDEJ spolu s občianskym združením AKTÍVNY ŽIVOT, o.z. zorganizovali dňa 10.01.2016 v obci Nová Ľubovňa výstavu regionálnych umelcov. V mene oboch združení sa chceme poďakovať všetkým vystavovateľom, ako aj návštevníkom za krásnu účasť a tiež Obci Nová Ľubovňa za spoluprácu a poskytnutie priestorov.

Prezentáciu svojich výtvorov tu mali nielen naši najznámejší umelci a remeselníci, ale aj zástupcovia mladšej generácie, o ktorých ešte nebolo veľmi počuť. Pevne veríme, že táto naša prvá výstava, na ktorej vystavovali hlavne umelci z našej obce, nám pripomenula, že máme byť na čo hrdí, ale možno aj podnietila ďalších, ktorí by chceli prezentovať svoje umenie.

Pripravujeme už ďalší ročník tejto výstavy, ktorý by sa mal uskutočniť v našej obci už koncom roka 2016. Ak sa chcete zúčastniť a nechcete zmeškať príležitosť, môžete sa prihlásiť už teraz na uvedených kontaktoch.

Jozef Bravis
predseda združenia: Nestrácaj nádej
tel.: 0911 604 835

Mgr. Jozef Jendrichovský
predseda združenia: Aktívny život, o.z.

email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk, telefón: 0911 794 174