Ot Prešova draška nova

Ot Prešova draška nova

/: Ot Prešova draška nova

stromkami je sadzena.:/

Sadzila ju moja najmiľejša,

hej, kec som išol do boja.

 

:/Ja na vojnu, z vojni domu,

mila še ňevidala:/

Za kim, že ši čekala?

 

Čekala ja, muj najmilši,

čekala ja za tebu.

Že keď pridzeš z vojni do civiľu.

hej, ta me vežňeš za ženu.

 

 

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže