Koníčky

KONÍČKY - vyhodnotenie 01.06.2020

Celkové poradie

Poradie Meno Obec Dátum Počet koníčkov Like Zdieľanie Koment Víťaz
1 Mário CH 25.4.2020 53 5 0 0 najviac koničkov
1 Ľudo SL 21.4.2020 19 43 0 0 Najviac like
1 Kristian PP 21.4.2020 30 17 1 0 Najviac zdieľaní
                 
Tabuľka k 31.5.2020              
P.č. Meno Obec Dátum Počet koníčkov Like Zdieľanie Koment Víťaz
1 Daniel 21.4.2020 11 10 0 0  
2 Ondrej SL 21.4.2020 12 15 0 0  
3 Bohuš SL 21.4.2020 5 6 0 0  
4 Kristian PP 21.4.2020 30 17 1 0 Najviac zdieľaní
5 Ľudo SL 21.4.2020 19 43 0 0 Najviac like
6 Mário CH 25.4.2020 53 5 0 0 najviac koničkov

KONÍČKY - výzva zadaná 20.04.2020