Popriaham koňički

Popriaham koňički

1.

Popriaham koňički, popriaham koňički,

do paradneho postroja.

Odvežem pšeničku, odvežem pšeničku

do murovaneho mľina.

2.

Opitame še mľinara, či nam zmeľe do večara,

či ja budzem ľubic, moju mladu ženu

od večara až do rana

/:Mľinar beťar veľki, ta ľen pomaľenki

k mojej žene še prihvara :/

A tak še jej vipituje,

či ona me bars miluje.

Bi prišla sprobovac, hore na povalu,

jak druhi chlop zna ľubovac.

-----

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Idže voda popši vodže