Poukázanie 2% dane

Vyberte si, komu pomôžu 2% z vašich daní:

Klub slovenských turistov - aktivity pre mládež aj vďaka vašim 2% z dani z príjmu

banner

Obraciame sa na všetkých členov a sympatizantov turistiky pre mládež s prosbou, aby podporili činnosť Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Stará Ľubovňa, IČO: 00689475, zastúpený predsedom Regionálnej rady Pavlom Mrugom. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované na turistiku. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme vám. Viac informácií získate na www.rozhodni.sk

Živnostníci - stačí uviesť tento subjekt vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Zamestnanci ak nepodávate daň.priznanie k vyhláseniu potrebujete aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

FS VRCHOVINA - podpora miestnemu folklóru a zachovávaniu tradícii

Podporiť môžete aj tento folklórny súbor zo Starej Ľubovne, ktorý sa venuje nielen folklóru, ale aj práci s mládežou a ďalším aktivitám.

Živnostníci a zamestnanci stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre FS Vrchovina.