A na pustej gože

A na pustej gože

1.
A na pustej gože
šedži paňi v džože.
/: Bariňa ty moja, šubariňa ty moja.:/

2.
Šedžalam v gorcuču, volalam: Vojtušu,
/: Vojtušu, Vojtušu bo šedzem v gorcušu. :/

3.
Šedžalam na pňocku, volalam: bortocku,
/: bortocku, bortocku, bo šedzem na pňocku. :/

4.
Šedžalam na ľipje volalam: Fiľipje,
/: Fiľipje, Fiľipje, bo šedzem na ľipje. :/

5.
Šedžalam na sosne, volalam falošne.
/: ze mi pod pazuhom drugo ňenarošne. :/

 

-----

Pieseň nájdete v knihe:

Novoľubovniansky goralský nárečový slovník s.313