VALEC II. valné zhromaždenie členov

Dátum: 

06.05.2016 - 17:00

Kde: 

Kultúrny dom Stará Ľubovňa

Obec: 

  • Stará Ľubovňa

Poplatok: 

zdarma

Typ podujatia: 

  • kultúra

VALEC - valné zhromaždenie členov združenia

Milý priateľ,
dovoľujeme si ťa pozvať na VALEC II. - valné zhromaždenie občianskeho združenia Aktívny život, o.z., ktoré sa uskutoční v piatok 06.05.2016 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni.

Program:
1. Správa o činnosti a hospodárení združenia za rok 2015
2. Vyhodnotenie športových zápasov a odovzdanie členských preukazov
2. Plán činnosti na rok 2016 a rozpočet na rok 2016
3. Rôzne
4. Záver, kultúrny program Goralské srdce.

Pozvánka na kultúrny program:
Po skončení valného zhromaždenia Vás pozývame na benefičný program GORALSKÉ SRDCE o 18,00 hod. kde sa predstaví Divadlo RAMAGU s Goralskými rozprávkami, Hudobný projekt Ján Jendrichovský a jeho Priatelia a mladé gymnastky z Novej a Starej Ľubovne. Odmeníme najlepších športovcov a koordinátorov.
Vstupné je pre členov združenia: 1 €, pre ostatných 2 €. Vstupenky si rezervujte na doleuvedenom čísle.

S úctou a vďakou

Mgr. Jozef Jendrichovský – predseda občianskeho združenia
Bc. Ján Jendrichovský – podpredseda občianskeho združenia

Svoju účasť alebo neúčasť oznámte na tel.čísle: 0911 794 174

 

Názov
jendro
P.č. Názov Nadpis
jendro VALEC II. valné zhromaždenie členov