Výročie založenia združenia

Clanok: 

Prečo vlastne Aktívny život?

Ľudia sa venujú naozaj rôznym aktivitám, mnohé môže robiť človek sám, ale na mnohé potrebujeme minimálne ďalšieho človeka. Ja napríklad veľmi rád hrám tenis a ten si skutočne nezahrám sám. Mám asi 5 kamarátov v mobile, ktorí tiež hrajú tenis, ale práve vtedy, keď mám chuť a čas ja, tak sa stane, že ani jeden z týchto kamarátov nemôže.... A keďže 5 kamarátov nestačí, prišla myšlienka založenia občianskeho združenia...

Kde vzniklo združenie?

Združenie vzniklo takpovediac v rodinnom prostredí – u rodičov v obývačke, pozval som zopár priateľov, rodičov, vlastné deti a vymýšľali sme, ako by to mohlo fungovať. Predovšetkým sme sa zabávali a vymýšľali čomu všetkému by sme sa chceli venovať. Hľadali sme aj názov a nakoniec sme vybrali Aktívny život, každý predsa potrebuje byť aktívny.

Aké sú aktivity združenia?

Zámer bol teda jasný – hľadať čo ľudí spája, vytvoriť podmienky, aby sa mohli spoločne realizovať v tom, čo ich zaujíma. Začali sme športom, objednali telocvičňu a začali športovať... Hráme predovšetkým volejbal, florbal, futbal, basketbal, stolný tenis a tenis... zapisujeme si všetky výsledky – je to takpovediac taká celoživotná liga.

Nie je dôležité či prídete hrať raz za mesiac alebo raz za rok, dôležité je, že prídete a máte takúto možnosť. My vybavíme telocvičňu, lopty, pomôcky – vy len prídete a hráte. Dokonca zaplatíte za telocvičňu iba 1 euro, zbytok doplatí združenie.  

Milé bolo, keď sme niektoré športovkyne museli z lavičky ťahať na ihrisko, lebo volejbal nehrali 25 rokov a tak sa im to zapáčilo, že teraz chodia pravidelne každý týždeň.

Aká je členská základňa?

Naše aktivity už využilo už viac ako 400 ľudí. Asi najväčšie podujatie bolo Otvorenie športovej sezóny v Chmeľnici v sobotu 16.apríla. Čo sa týka členov máme takmer 200 členov a podporovateľov združenia a tešíme sa na ďalších. Členské je symbolické 2 € na rok a platia ho iba dospelí členovia. Mládež, deti a dôchodcovia majú členstvo bezplatné.

Kde pôsobí združenie?

Združenie bolo založené v Novej Ľubovni, ale postupne sa rozširuje aj do iných obcí, kde sa nájdu aktívni koordinátori, ktorí sú ochotní organizovať činnosť združenia. Aktívne centrum máme už v Chmeľnici a Starej Ľubovni. V Chmeľnici sa rozbehol futbal a stolný tenis a obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici nám schválilo dotáciu na našu činnosť a tento piatok sa rozhoduje o dotácii na zasadnutí zastupiteľstva v Novej Ľubovni. Rokujeme aj so sponzormi o podpore, ale viete, že v dnešnej dobe je to ťažké...

Spolupracujete s inými organizáciami?

Spolupráca je nielen nutnosť, ale aj hlavným poslaním. Nechceme byť konkurenciou nikomu, ba naopak chceme podporovať a propagovať ostatných a robiť aj spoločné podujatia. Byť takým odrazovým mostíkom a posunúť talenty tam, kde sa môžu naplno realizovať či už v športe alebo kultúre. Spolupracujeme napríklad s turistami, folklórnymi súbormi, obcami, mestom Stará Ľubovňa, ľubovnianskou knižnicou, centrom voľného času a ďalšími organizáciami. Teraz sa napríklad tešíme na novovznikajúce Rodinné centrum v Starej Ľubovni.

 

Čo sa najbližšie chystá?

Združenie nemá len športovo-aktívny rozmer, ale aj sociálno-spoločenský.

Okrem aktivít chceme realizovať aj pomoc pre opustených, šikovné deti bez finančného zázemia a podobne. Niekedy pomôže aj malá pomoc, realizovali sme napr. návštevy starých opustených ľudí, dobrodinci napríklad prispeli na kúpu florbalovej hokejky, či prerezanej pneumatiky. Požiadať o pomoc môže každý, kto ju potrebuje cez našu web-stránku www.aktivnyzivot.sk

Naše občianske združenie Aktívny život v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa pripravilo benefičný program

GORALSKÉ SRDCE

v PIATOK 06.05.2016 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni.

Oslávte 1. narodeniny občianskeho združenia Aktívny život, o.z. a užite si bohatý kultúrny program:

☺    GORALSKÉ rozprávky v podaní Divadla RAMAGU,

☺    Hudobný projekt Ján Jendrichovský a jeho Priatelia - Jozef Valigurský (husle), Stanislav Baňas (husle) a Ján Zreľák (kontrabas),

☺    vystúpenia talentovaných umelcov a športovcov účasť prisľúbili napr. mladé gymnastky zo športového klubu Stará Ľubovňa.

Vstupné: 2 €   Výťažok zo vstupného bude venovaný na podporu talentov.

Vstupenky na www.ticket-art.sk

Podporiť mladé talenty môžete nielen finančne, ale aj darovaním hudobných nástrojov a športových potrieb, ktoré nepotrebujete. Doneste ich priamo na podujatie a my ich posunieme rodinám, ktoré si ich nemôžu dovoliť.

Hudobné nástroje sa určite sa nájdu v mnohých domácnostiach, možno ich nepotrebujete, alebo sú v zlom stave. Dáme ich opraviť a možno ešte niekomu poslúžia. Vy budete informovaný, kde sa váš nástroj nachádza a ako sa darí nádejnému hudobníkovi, či žiakovi ZUŠ.

Kategoria: