Online vyučovanie

Prenos vyučovania z tried online pre žiakov doma

Vyučovanie v triedach bude vysielané cez webex link vyučujúceho učiteľa. Toto však nie je náhrada online vyučovania. Umožní to čiastočne sledovať žiakom doma, čo sa na hodine robí, aké učivo sa preberá. Samozrejme, obrazový a zvukový záznam má pri takomto vysielaní svoje technické limity. Učiteľ v triede nemá počas vyučovacej hodiny priestor a čas venovať sa žiakom v domácom prostredí.

https://zslozorno.edupage.org/text19/