vs

Obchodný manažment a marketing - UNIPO

Profil absolventa a opis študijného programu (pdf) | Kompletný prehľad predmetov

Cieľom študijného programu Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment je poskytnúť študentom kvalitné a kariérne orientované vzdelávanie, adekvátnu vedomostnú základňu umožňujúcu študentom predvídať, analyzovať, plánovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať procesy v oblasti marketingu, obchodu, predaja, digitálnych médií a ďalších súvisiacich a subordinovaných odborných činností a oblastí manažmentu a tým uspieť v náročnom a rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí (Viac informácií).

Podľa zvolenej trajektórie povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu z dvoch oblastí, v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 

COLLEGIUM HUMANUM Varšavská Univerzita Manažmentu: individuálny študijný plán a možnosť štúdia online

https://collegiumhumanum.sk/kosice-varsavska-univerzita-manazmentu/manaz...

Jednotlivé odbory:
https://collegiumhumanum.sk/kosice-varsavska-univerzita-manazmentu/manaz...

https://collegiumhumanum.sk/kosice-varsavska-univerzita-manazmentu/manaz...

https://collegiumhumanum.sk/kosice-varsavska-univerzita-manazmentu/manaz...

Využívanie alternatívnych zdrojov energie BERG

https://res.tuke.sk/api/programme_detail/105040

Marketingová komunikácia a reklama - UKF Nitra - diaľkové

https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/ukf-marketingova-komunikacia...