predcasny-dochodok

Informácie k predčasnému dôchodku:

https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/dochodok/ako-poziadat-o-predcas...

Suma vášho predčasného starobného dôchodku ku dňu, kedy požiadate o jeho priznanie, musí byť najmenej 430,30 eur mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Táto suma platí od 1. júla 2023.

 

Tabuľka veku odchodu do dôchodku (od ročníkov 1966 - 64 rokov)

https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/vseobecn...