plejko.sk

plejko.sk

Postupne Vám chceme priniesť audiovizuálne nahrávky, ktoré budú pre vás zážitkom.
Pevne veríme, že audio a video nahrávky z oblasti umenia, kultúry, športu a rôznych aktivít vám spríjemnia nielen voľný čas, ale budú vám sprievodcom v zamestnaní, či pri domácich prácach.