ms-program

 

Inštrumentálka o živote vtákov:
https://www.youtube.com/watch?v=AVizsji8C5M

Scénická hudba o živote vtákov:
https://www.youtube.com/watch?v=NTMQuJwLAP4

Inšpirácia - 4 ročné obdobia v živote vtákov - program Materskej školy: - veľmi šikovná učiteľka s viacerými videami zo škôlky:
https://www.youtube.com/watch?v=MRwyscMP6j8&t=1s

 

Výborné pásmo s ľudovými pesničkami a tancom:
https://www.youtube.com/watch?v=tx0OvSXAoBk

Tanček Čižiček, Čižiček
https://www.youtube.com/watch?v=k50Hxbv5B1g

Besiedka pre mamičky:
https://www.youtube.com/watch?v=bku70_IOuy4