dajte-deti-na-tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

Základným cieľom projektu je informovať rodičov o možnostiach umiestnenia ich detí v tenisových kluboch a tenisových akadémiách, ktoré realizujú tenisové školičky, tenisové tábory, tréningové kempy a súťaže pre deti od 6-12 rokov.

ZOZNAM KLUBOV + kontakty organizujúcich prípravu detí od 6 do 12 rokov

VÝZVA pre KLUBY: Všetky TK, TO, TJ registrované v STZ, ktoré organizujú prípravu detí od 6 do 12 rokov a majú záujem byť zaradené do tohto adresára týmto vyzývame, aby vyplnený, resp. v prípade zmien aktualizovaný DOTAZNÍK - "Dajte deti na tenis", zaslali na e-mail zdena.suhajova@stz.sk.

Súvisiace projekty:

- Tenis do škôl   

- Registrácia a TURNAJE detí  

https://www.stz.sk/tenis-deti/dajte-deti-na-tenis