Čistá mzda

Výpočet čistej mzdy pri neuplatnení odpočitateľnej položky a neuplatnení odvodu do garančného fondu:

Hrubá mzda x 0,7015 = Čistá mzda

Výpočet hrubej mzdy z čistej mzdy pri neuplatnení odpočitateľnej položky:

Čistá mzda x 1,4256 = Hrubá mzda